Civasız Diş Hekimliği Kampanyası (Mercury-Free Dentistry Campaign | ToxicTeeth.org)

Posted by Murat on Sept 07, 2013

 

Amerika' da uzun yıllardır diş tedavilerinde kulanılan "Amalgam" ın artık kullanılmaması gerektiği ve içeriğindeki civanın hastalar ve diş tedavisi yapanlar için zararlarının vurgulandığı "Civasız Diş Hekimliği Kampanyası (Mercury-Free Dentistry Campaign)" isimli bir kampanya mevcut. ToxicTeeth.org web sitesinde vurgulanan amalgamın zararları oldukça korkutucu.

 

Amalgamın diş kliniklerinde kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlı etkileri özetlemek isterim:

- Amalgam uygulaması ya da çıkarılması esnasında solunan havaya veya suya karışan amalgam tozları daha toksik olan "metilciva (methylmercury)" haline dönüşür. Dış çevresel ortamda bu civa formunun bulunması özellikle çocuklar ve doğmamış bebeklerde nörolojik hasar ve beyin hasarına neden olabilmektedir.

- Amalgam vücudun içine implante edildikten sonra bile civa buharı üretir. Bu civanın plasentadan geçerek anne karnındaki fetusta birikebilmektedir. Bunun haricinde, böbrek fonksiyonları bozuk olan insanlarda ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (U.S. Food and Drug Administration - FDA), çocuklar ve bebeklerin gelişmekte olan nörolojik sistemlerine olası zararlı etkileri nedeniyle, amalgam kullanılmasının riskli olabileceğini vurgulamaktadır.

- Amalgam yerleştirilebilmesi için genellikle sağlıklı diş dokusunun önemli miktarının ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu durum, gelecekteki diş tedavisi için sıkıntı yaratabilir; genel diş yapısı zayıflayabilir.

- Diş hekimleri ve diş kliniklerinde çalışanlarda, civa tozuna maruziyete bağlı kan civa düzeyleri yüksek bulunmuştur. Özellikle doğurganlık çağındaki bayan çalışanlara, cıva maruziyetini en aza indirmek için koruyucu giysi veya hava maskeleri önerilmektedir. Yapılan anketlerde, birçok diş hekimi ve diş kliniğinde çalışan işçiler civa maruziyeti ve bunlara bağlı sağlık risklerinin farkında değildir.

- Amalgam dolgu yerleştirilen hastaların çoğu, ayrıntıı bilgilendirme ve onam yazısından habersizdir. Yapılan bir ankette hastaların %76'sı konulan amalgamın civa içeridiğini bilmekdiklerini işaretmiştir.

- Amalgam dolgu diğer civa içermeyen dolgu materyallerine göre daha ucuz olduğundan, düşük gelirli yoplumlarda daha sık kullanılmaktadır.

     

Amalgam sayısız diğer dolgu malzemeleri (Reçine kompozit , kompomerler ve cam iyonomerler ...) ile değiştirilebilir.

Dolgu yaptırırken dikkat etmek gerekiyor ...

Bu yazıyı hazırladığım "Kanserle Dans" grubu için özellikle civanın kanserle ilişkisi hakkında birkaç bilgi aktarmak isterim.

Bugüne kadar civa ile kesin olarak ilişkilendirilmiş bir kanser türü mevcut değil ancak; Civa Klorür' ün sıçan ve farelerde çeşitli tümörlerde (özellikle böbrek tümörlerinde) artışa neden olabileceği gösterilmiş. İnorganik civa ve metil civanın çevresel maruziyetinin insanlara kansere yol açmasının muhtemel olduğu vurgulanmaktadır. Yani diş amalgam tozlarının su ya da hava ile teması sonucu ortaya çıkabilen metilciva kansere neden olabilir. Konu ile ilgili ayrıntılar bulabileceğiniz web sitesi: http://www.epa.gov/iris/