Modern Anlamda Yapılan İlk Nüfus Sayımına Göre Divriği' nin Demografik Yapısı

Posted by Murat on Oct 12, 2013

 

 

Nüfusbilim Dergisi' nde Prof.Dr. HASAN YÜKSEL Bey tarafından yapılan "OSMANLI’DA MODERN ANLAMDA YAPILAN İLK NÜFUS SAYIMINA GÖRE DİVRİĞİ’NİN DEMOGRAFİK YAPISI" (Nüfusbilim Dergisi\Turkish Journal of Population Studies, 2006-07, 28-29, 73-89 - http://www.hips.hacettepe.edu.tr/nbd_cilt28_29/yuksel.pdf) isimli makalede, Divriği ile ilgili, 1860 yılı itibari ile aşağıdaki bilgiler mevcut:

- 1870 Tarihinde Yerleşim Birimlerine Göre Hane Düzeyinde Divriği Nüfusu (Görmek için tıklayınız >>)

- 1870 Tarihli nüfus sayım defterine göre Divriği kazasına ait nüfus yapısı (Görmek için tıklayınız >>)

- 1870 Tarihli nüfus defterine göre Divriği nüfusunun yaş dağılımı (Görmek için tıklayınız >>)

- 1870 Tarihli nüfus sayım defterlerine göre Divriği kazasına ait doğum ve ölüm kayıtları (Görmek için tıklayınız >>)

- 1870 Tarihli Nüfus Kayıtlarına Göre Meslek ve Meşgaleleri Bakımından Divriği Nüfusunun Analizi (yukarıdaki linkte mevcut)

- 1870 Tarihli nüfus sayım defterine göre Divriği kazasına ait gelir dilimleri (Temettü dilimleri) (Görmek için tıklayınız >>)

Divriği' ye hiç gitmemiş bir Divriğili olarak, bu kadar çok köyün olduğunu görmek beni şaşırttı. Bu bilgiyi, sevgili hastam, hemşerim, Mehmet Ali Kaya Bey' den aldım. Elindeki kağıtta, 1870 yılına ait yerleşim birimlerine göre hane düzeyinde Divriği nüfusunu gösteren tablo vardı. Bizim köyümüz olan "Çitme Köyü" ile ilgili bilgiler aradım ancak "Çedme Köyü" olarak sadece bilgi vardı. Belki isimleri değişmiş ya da söylenirken farklılaştırılmıştır ...

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü' n de öğretim görevlisi olan, Sayın Prof. Dr. HASAN YÜKSEL' e bu araştırmadaki emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Ekteki veri tablolarını kendisinin online olarak yayınlanan makalesinden aldım. 2006-2007 yıllarında yapılmış bu araştırmaya, tesadüfen hemşerim Mehmet Ali Bey' in söylemesi ile ulaştım.