Ağrısız ve Kansız Bademcik Ameliyatı Mümkün müdür?

Posted by Murat on Apr 03  2016

Ağrısız Bademcik Ameliyatı - Kansız Bademcik Ameliyatı - Rhermal Welding Ymntemi - Thermal Welding Bademcik

 

Bademcik ameliyatı (tonsillektomi) Dünya' da en sık yapılan cerrahi müdahaleler arasındadır. Özellikle son 30 yıldır bademcik ameliyatı sıklığı artmıştır. Bunun nedeni, bademcik büyüklüğü ile uyku apnesi sendromu ve kalp - damar hastalıkları arasındaki ilişkinin net olarak anlaşılmış olmasıdır.

Normal Bademcik Ameliyatlarından Sonra Neden Hastalar Ağrı Çok Hissederler?

 

Bademcikler duysal sinirlerin çok olduğu ve yutkunma kaslarına komşu, boğaz girişinde yerleşmişlerdir. Bademcik ameliyatları esnasında, az ya da çok mukoza hasarı e yutkunma kaslarında hasar ortaya çıktığından; ameliyat sonrasında ağrı görülmesi doğaldır. Eski bademcik ameliyatı yöntemlerinden sonra haftalarca, katı gıda yenilememsi hatta; hastanın tükrüğünü bile yutamaması normal bir durum olarak kabul edilirdi.

Güncel tonsillektomi teknikleri, kanama ve ağrının en aza indirilmesi için tasarlanmaktadır. Bunların arasında "Thermal Welding Yöntemi" olarak bilinen yöntem en avantajlı olanıdır.

Thermal Welding Yöntemi İle Bademcik Ameliyatı ve Avantajları

 

BademciklerBademcikler alınırken az ya da çok bademcik dışı kas ve mukoza dokularında hasar ortaya çıkmaktadır. Özellikle klasik bipolar kullanılarak yapılan ameliyat yönteminde ısı hasarı 300-400 derecelerde sıcaklıklarla olabilmektedir. Bademcik ameliyatı teknikleri arasında "Thermal Welding Yöntemi" olarak bilinen yöntemde ısı hasarı ve ameliyat esnasındaki kan kaybı en aza indirilmiştir. Bu yönem doğru uygulandığında ameliyat sonrası ağrı da en aza indirilmiş olacaktır. Bademcik çukurunun dışında yutkunma fonksiyonunda da görev alan bir kas grubu bulunmaktadır. Isı hasarı dışında bu dokularda ve diğer mukozal alanlar ortaya çıkabilecek zedelenmeler de ağrı miktarını arttırabilir. Bu nedenle, hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, kas ve mukozal alanlarda zedelenmenin en aza indirilmesi; ameliyat sonrası hastanın çok daha az ağrı hissetmesini sağlayabilmektedir.

Thermal Welding Cihazının Doğru Kullanılması da Önemlidir!

 

Thermal Welding Cihazının iki ayrı modu mevcuttur. Probunun ucunda, birinci mod ısı enerjisi ile küçük damaların kapatılarak kanamanın durdurulması ve ikinci mod kesi işleminin sağlanması içindir. Birinci modun fazla miktarda kullanılması, prob ucunda ısı tranferini engelleyen sistem olsa da; cerrahi sahada ısı hasarı olasılığını arttırmaktadır. Bu nedenle, birinci modu çok fazla kullanmadan, ameliyat esnasında ortaya çıkan ufak kanamalı alanları, mukoza dikişi ile durdurmayı tercih ediyorum.

Yukarıda, thermal welding bademcik ameliyatı gösterilmektedir.

Bademcik ameliyatı sonrası ağrı ortaya çıksa da; ağızdan yumuşak sulu gıdaların alınması ve cerrahi sahanın sürekli yıkanması, vücut su düzeyinin yüksek olarak kalması iyileşmeyi hızlandırmaktadır. Özellikle ağrı nedeniyle ağızdan sulu gıda tüketmeyen hastalarda giderek artan bir boğaz ağrısı ve giderek artan beslenmede kısıtlanma olması gibi bir kısır döngü süreci ortaya çıkabilir.

Ağrısız ve Kansız Bademcik Ameliyatı Mümkün müdür?

 

Tüm bademcik ameliyatı ekniklerinde az ya da çok ağrı görülmesi doğaldır. Yani tamamen "ağrısız bademik ameliyatı" ifadesi biraz abartılı olacaktır. Bununla birlikte thermal welding yönteminin doğru kullanılması, ameliyat esnasında dil ve boğaz bölgesine soğuk serum yıkaması yapılması, ameliyat sahasına en ince iğnelerle lokal anestezik enjeksiyonu yapılması, ön ve arka plikaların birbirine dikilerek açık mukazal eksi alanı bırakılmaması, ameliyat esnasında deksametazon hormonu verilmesi hastanın ağrısıza yakın bir ameliyat sonrası dönem geçirmesine neden olabilmektedir. Bunun dışında, lokal anestezik ilacın etkisinin ortadan kalktığı 4. saatten sonra da soğuk dondurma ve yumuşak ılık diyet ile beslenmemnin başlatılması ağrı ortaya çıkmasını engeleyebilmektedir. Bu şekilde hiç ağrı kesici kullanamayan ve ameliyat günü taburcu olup alışverişe giden hastalarım oldu.

Ameliyat Sonrası  Sık Aralıklı Su İçin!

 

Amliyat sonrasında, sık aralıklı su içilmesi ve protein içeriği yüksek yumuşak ılık yiyeceklerin tüketilmesi iyileşmenin hızlanması için önemlidir. Bademcik ameliyatı sonrasında ilk 10 gün kanama açısından en riskli dönemdir. Sık su içilmesi de cerrahi sahanın nemli kalmasını sağlayacaktır. Örneğin yarım saatte bir yarım bardak su içilmesi gibi (geceleyinde zaman ayarlı saatlerle kalkıp su içilmesi aynı şekilde iyileşmeyi hızlandırabilir). Özellikle 10. günde kollajen yapısında değişiklik olması nedeniyle,  10. günde kanamalar daha sık görülmektedir. Bu nedenle ilk 10 gün beslenme ve bakım çok önemlidir. Bademcik ameliyatı sonrasında sert, sıcak, keskin kenarları bulunan, asitli, tuzlu ve aşırı baharatlı gıdaların yenmesi sakıncalıdır. Bu tür gıdalar mukoza hasarına ve iyileşmenin olumsuz etkilenmesine neden olabileceği gibi; sıcak gıdalar damarların çapında genişleme ve kanamanın başlamasına neden olabilir. Sakız çiğnenmesi antiseptik bir salgı olan tükürük ile boğaz yollarının yıkanmasını sağlayarak, iyileşmenin hızlanmasını sağlayabilir.