Kulak burun boğazla ilgili güncel tedavi rehberleri

Posted by Murat on January 06, 2013

Amerikan Akademisi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (AAO-HNSF), 2006 yılında çeşitli hastalık ve durumlarda, hekimlerin etkin ve şeffaf bir tedavi şeması geliştirebilmeleri için Klinik Uygulama Kılavuzu (ya da Rehberleri) (Clinical Practice Guideline) ve klinik uzlaşı bildirgeleri (Clinical Consensus Statement) oluşturmaya başlanmıştır. Aşağıdaki listede uygulama rehberlerini ve klinik uzlaşı bildirgelerini bulabilirsiniz:

(yenileri eklendikçe bu sayfada bulabilirsiniz):

Trakeostomi Bakımı (Ocak 2013) - http://oto.sagepub.com/content/early/2012/09/18/0194599812460376.full.pdf+html

Paranazal Sinüs Hastalığında Bilgisayarlı Tomografi (BT) Görüntüleme Endikasyonları (Kasım 2012) - http://oto.sagepub.com/content/147/5/808.full.pdf+html

Ani İşitme Kaybı (Mart 2012) - http://www.entnet.org/Community/SHLGuideline.cfm

Çocuklarda, Bademcik Ameliyatı Öncesi Sleep Disordered Breathing (Uykuda Solunum Bozukluğu) İçin Polisonografi Testi (PSG- Uyku Testi) (Temmuz 2011) - http://oto.sagepub.com/content/145/1_suppl/S1.full.pdf

Çocuklarda Bademcik Ameliyatı (Ocak 2011) - http://oto.sagepub.com/content/144/1_suppl/S1.full.pdf+html

Nazal valv problemleri tanı ve tedavisi (Temmuz 2010) - http://oto.sagepub.com/content/143/1/48.full

Ses kısıklığı (Disfoni) (Eylül 2009) - http://www.entnet.org/Practice/upload/Final-Hoarseness-Guideline.pdf

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) (Kasım 2008) - http://oto.sagepub.com/content/139/5_suppl/S47.full.pdf+html

Kulak kirinin tıkanıklığa neden olması (Cerumen Impaction) (Eylül 2008) - http://www.entnet.org/practice/cerumenimpaction.cfm

Yetişkin Sinüziti (Eylül 2007) - http://www.entnet.org/qualityimprovement/upload/Adult%20Sinusitis%20Guideline.pdf

Akut Otitis Eksterna (Nisan 2006) - http://neuron.mefst.hr/docs/katedre/orl/seminari_2013/Rosenfeld-_AOE_-_Clinical_Guideline.pdf