Kulak Çınlaması (Tinnitus) Tedavisinde Manyetik Terapi Deneniyor!

Posted by Murat on January 06, 2013

Nedenlerini anlama konusunda ve tedavisinde yetersiz olduğumuz konulardan birisi olan tinnitus (kulak çınlaması) ile ilgili olarak hazırlanan bilimsel çalışma için Loyola Üniversitesi Tıp Merkezi’ nde yeni bir non-invazif manyetik terapi denenmeye başlandı.


Özellikle işitme sinirlerindeki harabiyete bağlı olarak ortaya çıkan kulak çınlamasında uygulanan medikal tedavi protokollerinde yüz güldürücü yeterli yanıt alınamayabilmektedir.

 

     

 

Transkranial manyetik stimülasyon (TMS) tedavisi olarak isimlendirilen bu yöntemde, manyetik dalgalar kısa aralıklarla beyine gönderilir. TMS majör depresyon ve en az bir antidepresan tedavinin başarısız olduğu hastalar için 2009 yılından bu yana onaylanmıştır. Son çalışmalarda, kronik kulak çınlaması olan kişilerin yüzde 12’ sinde aynı zamanda depresyon ve anksiyete bozuklukları saptanmıştır. TMS tedavisinin depresyonu ve kulak çınlaması olan hastalarda faydalı olabileceği vurgulanmakla birlikte, bu yöntemde anestezi ya da sedasyonun gerekmediği ve işlem sonrası basit ağrı kesicilerle tedavi edilebilir kafa derisinde hafif baş ağrısı veya karıncalanmaların görülebileği bildirilmiştir.

 

Kaynaklar:

n.p. (2012, September 25). "Study Evaluates Magnetic Therapy For Tinnitus." Medical News Today. Retrieved from

http://www.medicalnewstoday.com/releases/250610.php

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661309000485