Omega-3 Yağ Asitlerinin Kalp Damar Hastalıklarının Önlenmesinde Etkisi Yok mu?

Posted by Murat on May 13, 2013

Dünyanın en saygın birkaç tıp dergisinden birisi olan "The New England Journal of Medicine" dergisinde yayınlanan bir çalışmada, balık yağı tabletlerinin kalp damar hastalıklarını önleyici etkisinin olmadığı vurgulandı. Disglisemisi (bozulmuş glikoz tolerans testi ya da diyabeti olan), ailesinde kalp damar hastalıkları bulunan 12,536 hasta üzerinde yapılan çalışmada, 5 yıl içerisinde kalp krizi ve felç gibi bir kardiyak olay geçiren ya da hastanede yatan ya da koroner kalp hastalığından vefat eden hastalar kaydedildi. Omega-3 yağ asiti kullanan 733 hastada; plasebo kullanan (balık yağı tablet kullanmayan) hastaların ise 745 tanesinde sayılan kalp-damar hastalıkları saptandı.

     

Bu araştırma sonucunda, Omega-3 yağ asitlerinin kalp hastalıklarından ölüm riskini ve kardiyovasküler sorunlara bağlı hastaneye başvuru sıklığını azaltmadığı vurgulandı.

 

Kaynaklar:

 

n–3 Fatty Acids and Cardiovascular Outcomes in Patients with Dysglycemia

 

Supplements and Heart Health: MedlinePlus Health News Video